Jon Brunberg

Videoverket Tolerera pedagogiskt material i utställning om Anne Frank

Only in Swedish

I videoverket Tolerera förklarar två psykologer - Liria Ortiz och Fred Saboonchi - och psykoanalytikern Tomas Böhm (avliden 2013), hur man kan förstå tolerans och intolerans utifrån ett psykologiskt perspektiv. De föreslår också hur man kan använda psykologiska verktyg för att få syn på och motverka intolerans i sin omgivning, och för att öka sin egen tolerans.

Videon, som producerades för Forum för levande historias utställning P.K. - en utställning om intolerans 2011, används nu som ett utbildningsmaterial för utställningen Anne Frank - ”Om jag bara får vara mig själv” som just nu visas på Forum för levande historia i Stockholm. Videon riktar sig specifikt till de skolor och lärare som besöker utställningen, men kan också ses av allmänheten på nätet i deras filmrum.

Berättelsen om Anne Franks öde var viktig för mitt politiska uppvaknande i ungdomen, därför känns det särskilt hedrande att Forum för levande historia nu valt att låta filmen ingå som en del av det pedagogiska arbete som bedrivs kring utställningen.

Läs mer:

>> Se videon i Forum för levande historias filmrum
>> Läs mer om videon Tolerera
>> Om P.K. – en utställning om intolerans
>> Om Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”